Navigasyon Politikası

Şirket emniyetli seyrin can, gemi, yük ve çevre açısından temel olduğunu kabul etmektedir.

Şirket politikası, bütün gemiler tarafından Uluslararası Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) kurallarının ve ICS- Köprü üstü prosedürleri el kitabının sıkı bir şekilde takip edilmesidir.

Şirket prosedürleri yukarıdaki tanımı genişletmekte ve emniyetli seyir için gereken etkili kumandaları, kontrolü, haberleşme ve yönetim isteklerini sağlamaktadır. Bunlar;

 • Seyir prosedürlerine göre vardiya görevlerini ayırmak;
 • Sefer planlaması ve uygulaması;
 • Seyir kontrol listeleri;
 • Harita ve seyir yayınlarının düzeltilmesi;
 • Temel seyir cihazları ve ana ve yardımcı makinelerin tam ve uygun olmaları;
 • Omurga altı su çekimi gereklerinin tanımlanması;
 • Gemi pozisyonu raporlama prosedürleri;
 • Sefer sırasındaki olayların kayıt edilmesi;
 • Personel değişimlerinde adaptasyon, eğitim ve değişim prosedürleri;
 • Gerekli eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması
 • Acil durum prosedürlerini ilgilendiren tavsiyeler verilmesi