Sağlık Politikası

Şirket, personel sağlığı ve hijyeni bakımından bütün çalışanlarına yüksek standartları sağlamayı önemser ve taahhüt eder.

Çalışma ortamı denizde veya karada olsun iyi sağlık standartlarını sağlayacak şekilde sürekli olarak korunacaktır.

Gemide sağlığı ilgilendiren herhangi bir konuyla ilgili bilgi, şirket tarafından sirküler olarak neşredilecektir. Herhangi bir hastalık belirtisi veya sağlık ve hijyen ile ilgili herhangi bir konu sorumlu zabite veya yöneticiye bildirilecektir.