Kargo Operasyonları Politikası

Şirket emniyetli yük operasyonlarının iş performansı ile bir bütün olduğunun farkındadır ve her türlü yükün yükleme, istif, taşıma ve tahliyesi ile ilgili emniyet ve kirliliği önleme hususlarını da dikkate alarak yüksek ve sürekli olarak standartlarını geliştirmektedir.

Emniyetli yük operasyonları ile ilgili prosedürler SMS içinde ve diğer çeşitli gemiye özel el kitaplarında bulunmaktadır. Bu prosedürleri takip ederek uygulanmasında şirket amaçları şunlardır;

  • Kargo operasyonlarında emniyetli uygulama ve emniyetli çalışma ortamını sağlamak
  • Tanımlanan bütün risklere karşı koruma sağlamak
  • Emniyet ve çevre korunması ile bağlantılı acil durum hazırlığını yapabilecek kara ve deniz personelinin ustalıklarını geliştirmek
  • Bütün regülasyonlar, bayrak devleti ve uluslar arası kanunlar, ana hatlar ve en iyi uygulamaya uyumluluk
  • Yükün yüklenmesinden tahliyesine kadar tam özen gösterileceğini garantilemek
  • Bütün personeli gemi, kişi ve çevreyi etkileyebilecek yük ile ilintili bilinen tehlikelere karşı bilgilendirmek
  • Taşınan Yük ile ilgili personelin yeterli eğitimi almasını ve uygun ekipmanların kullanılmasını garanti altına almak.