Şirket, personel sağlığı ve hijyeni bakımından bütün çalışanlarına yüksek standartları sağlamayı önemser ve taahhüt eder.

Çalışma  ortamı   denizde   veya  karada  olsun  iyi   sağlık  standartlarını   sağlayacak  şekilde  sürekli   olarak korunacaktır.

Gemide sağlığı ilgilendiren herhangi bir konuyla ilgili bilgi, şirket tarafından sirküler olarak neşredilecektir. Herhangi bir hastalık belirtisi veya sağlık ve hijyen ile ilgili herhangi bir konu sorumlu zabite veya yöneticiye bildirilecektir.