Şirket bütün çalışanları için emniyetli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaya söz verir.

Şirket ilaç ve alkol istismarının personelin görevlerini yapabilme yeteneğine zarar vereceğinin farkındadır.

Filosundaki herhangi bir geminin alkol ve ilaç etkisi altında bulunan kişiler tarafından idare edilmesini önlemek bir şirket politikasıdır.

Şirket gemilerinde / mülkiyetinde veya şirket görevi ifa ederken kanuna aykırı olarak ilaç bulundurmayı ve taşımayı yasaklar.

Bu politikaya aykırı davranışlarda bulunan her çalışan görevden uzaklaştırılacaktır.

Bu özellikle görevleri, kendileri ve diğerleri için emniyet ve sağlık açısından risk taşıyanlar için geçerlidir. Gemi personeli, açık bir nedenle yaptıkları bir hata veya kaza sonucu can kaybına, yangın veya çevre kirliliğine yol açıyorlarsa, alkol veya uyuşturucuya maruz kaldıkları varsayılacaktır. Bir geminin sürekli, her an harekete geçmeye hazır etkili personel gerektiren karışık bir sistem olduğu unutulmamalıdır.

Daha fazla detay ve ilgili prosedürler için bu el kitabının kaynaklar ve personel bölümü 6.26 sına bakın.