Şirket emniyetli yük operasyonlarının iş performansı ile bir bütün olduğunun farkındadır ve her türlü yükün yükleme, istif, taşıma ve tahliyesi ile ilgili emniyet ve kirliliği önleme hususlarını da dikkate alarak yüksek ve sürekli olarak standartlarını geliştirmektedir.

Emniyetli  yük  operasyonları  ile  ilgili  prosedürler  SMS  içinde  ve  diğer  çeşitli  gemiye  özel  el  kitaplarında bulunmaktadır. Bu prosedürleri takip ederek uygulanmasında şirket amaçları şunlardır;

  • Kargo operasyonlarında emniyetli uygulama ve emniyetli çalışma ortamını sağlamak
  • Tanımlanan bütün risklere karşı koruma sağlamak
  • Emniyet ve çevre korunması ile bağlantılı acil durum hazırlığını yapabilecek kara ve deniz personelinin ustalıklarını geliştirmek
  • Bütün regülasyonlar,  bayrak  devleti  ve  uluslar  arası    kanunlar,  ana  hatlar  ve  en  iyi  uygulamaya uyumluluk
  • Yükün yüklenmesinden tahliyesine kadar tam özen gösterileceğini garantilemek
  • Bütün personeli   gemi,   kişi   ve   çevreyi   etkileyebilecek   yük   ile   ilintili   bilinen   tehlikelere   karşı bilgilendirmek
  • Taşınan Yük ile ilgili personelin yeterli eğitimi almasını ve uygun ekipmanların kullanılmasını garanti altına almak.